MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

doprava

apríl

 

Mobilné dopravné ihrisko

 

Do našej škôlky zavítalo mobilné dopravné ihrisko, kde si detičky precvičili svoje znalosti o doprave, ktoré si doposiaľ osvojili. Akcia sa konala 25.4. 2017 

Keďže sa deťom veľmi páčilo, už teraz sa tešíme opäť o rok ....

 

 

doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava
doprava