MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Kvapka krvi

november

 

DARUJ KRV, ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

 

Daruj krv, zachrániš život! Tak znel názov nášho projektu, ktorého sa 9. novembra 2016 zúčastnili naši predškoláci. Osobne boli podporiť našu pani učiteľku Janku pri darovaní krvičky na záchranu ľudského života. Veľká vďaka patrí aj pani primárke MUDr. Elene Hoštýnovej a celému kolektívu národnej transfúznej stanice na Kramároch, za ich perfektný prístup a motiváciu. Akcia mala obrovský úspech, deti boli nadšené a z akcie odchádzali plní dojmov a presvedčenia, že raz aj oni budú zachraňovať životy...

Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi
Kvapka krvi