MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Mikuláš

december

 

Mikuláš v MŠ

Dňa 6.12. 2012 navštívil našich škôlkarov Mikuláš. A keďže  mu deti krásne zarecitovali a zaspievali všetkých odmenil sladkou odmenou ...

Mikuláš
Mikuláš
Mikuláš
Mikuláš
Mikuláš
Mikuláš
Mikuláš
Mikuláš
Mikuláš