MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Školský poriadok

Školský poriadok je záväzný pre všetkých rodičov i zamestnancov materskej školy, ktorí ho svojim podpisom potvrdia. 

Je zavesený v šatni pri každej triede v materskej škole. Jeho kompletné znenie si môžete prečítať aj tu v prílohe.

Združenie rodičov Materskej školy Galbavého (ZRMšG)

Dátum založenia :  21.11.2008
Názov: Združenie rodičov MŠ Galbavého
Sídlo :  Galbavého 5, 841 01 Bratislava
IČO : 42136903
 

oznam

Oznam o zvýšení poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ

 

Vážení rodičia, s účinnosťou od 10. októbra 2013 rozhodol zriaďovateľ MÚ Dúbravka o zmene výšky poplatku za materské školy nasledovne : 

- na nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom v Dúbravke : 25€

- na nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom mimo Dúbravky : 30€

 

 

hudobné predstavenie

 

 

"Najkrajšia pieseň"

 

Deti z našej materskej školy sa 17. 4. 2013 zúčastnili  interaktívneho  hudobného  predstavenia, kde sa oboznamovali s hudobnými nástrojmi.  Formou cestovania okolo sveta sa zoznámili s rôznymi hudobnými žánrami a štýlmi hudby charakteristickými pre tú ktorú krajinu. Deti mohli priamo zasahovať do deja a tvoriť obsah predstavenia. Veľmi sa im predstavenie páčilo :-)

divadielko

február

 

DREVENÝ KABARET

Dňa 27. februára 2013 sa v našej škôlke konalo interaktívne zábavné divadelné predstavenie DREVENÝ KABARET. Deťom sa predstavili drevené bábky, prostredníctvom ktorých sa oboznámili s rôznymi hudobnými žánrami ako opera, balet, muzikál...deti sa zahrali aj na spevákov. Divadielko sa im veľmi páčilo.

 

 

Syndikovať obsah