MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

počítače

apríl-máj

 

Hra s počítačom


Deti , ktoré odchádzajú v tomto roku do zákaldnej školy sa zúčastnili aktivity  HRA S POČITAČOM.
Deti boli rozdelené do dvoch skupín :
1. skupina 18.4., 19.4., 25.4.
2. skupina 26.4., 2.5., 3.5.

Aktivita prebiehala v učebni na Základnej škole Sokolíkova 1, v dopoľudňajších hodinách. Deti absolvovali hry na počitači so svojimi p. učiteľkami. Obohatili sa o nové znalosti, zručnosti pri práci s počítačmi a v neposlednom rade sa oboznámili s priestormi školy.
 

plávanie

máj

Plavecký výcvik

 

Naša materská škola organizovala v dňoch 4.5. - 30.5. 2012 predplavecký výcvik pre predškolákov. Detičky sa oboznámili s vodou, plaveckými štýlmi a naučili sa základy splývania a plávania. Ich snaha nevyšla nadarmo a všetky deti boli odmenené medailou a krásnym diplomom. Foto z plávania si môžete pozrieť vo fotogalérii.

výchovný koncert

apríl

VÍLA MELÓDIA

Dňa 12.4. 2012 o 9.30 h mali deti z 3. a 4. triedy našej MŠ navštíviť výchovný koncert na základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa. Koncert bol zameraný na spoznávanie melódií a oboznamovanie sa s hudobnými nástrojmi.

Pre nepriaznivé počasie sa však deti nemohli zúčastniť vystúpenia na ZUŠ Eugena Suchoňa, nakoľko tam mali ísť pešo a to sa v hustom lejaku nedalo :-(

divadielko

marec

Divadielko Mechúrik - Koščúrik

 

Dňa  15. marca 2012 bolo pre detičky z našej škôlky odohrané divadielko na rozvíjanie hudobných kompetencií . Predstavenie MECHÚRIK - KOŠČÚRIK bolo o 10.00 hod.

divadlo

marec

 

Žabí princ

 

Dňa 30.3. 2012 o 10.30 hodine bolo pre detičky z našej škôlky prichystané divadielko o žabom princovi. Divadielko nám prišli zahrať manželia Gregoričkovci. Deťom sa veľmi páčilo.

Syndikovať obsah