MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Organizácia MŠ

Organizácia v Materskej škole

 
Materská škola je štvortriedna a deti sú do tried zaradené podľa veku.

 
  • 1. trieda ( 3 ročné deti )
  • 2. trieda ( 4 - 5 ročné deti )
  • 3. trieda ( 4 - 5, 5 - 6 ročné deti )   11 detí  - rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • 4. trieda ( 5 - 6 ročné deti )            
 
Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. To znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky  a malo by vedieť jesť lyžicou.