MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Usporiadanie dňa

Usporiadanie dňa v materskej škole

 

 

06.30 - 08.30    Hry a hrové činnosti podľa výberu detí ,

                             edukačné aktivity, relaxačné a pohybové cvičenia

08.30 - 09.00    Osobná hygiena, desiata

09.30 - 11.30    Edukačné aktivity , hry a hrové činnosti , relaxačné a pohybové cvičenia

                             pobyt vonku ( v zimných mesiacoch v prípade veľmi chladného počasia, či dažďa individuálna práca s deťmi a hry v  triede)

11.30 - 12.00    Osobná hygiena, obed 

12.00 - 14.30   hygiena,stomatohygiena, príprava na odpočinok, relaxačné cvičenia

  

14.30 - 15.00   Osobná hygiena, olovrant

15.00 - 17.00   Záujmová činnosť, hry individuálne i skupinové,

                    Záujmové krúžky, pohybové činnosti

       Individuálna práca s deťmi, edukačné aktivity