MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Zameranie a ciele Materskej školy

 

Zameranie Materskej školy

Naša materská škola je zameraná na uplatňovanie kvalitnej predškolskej výchovy, uplatňovanie humánnych podmienok.

Rozvíjame partnerský vzťah učiteľ - dieťa

Rešpektujeme potreby, záujmy a osobnosť dieťaťa

Podporujeme individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa

 

Ciele Materskej  školy

upevňovať a rozvíjať fyzický, psychický a sociálno-emocionálny rozvoj dieťaťa

Rozvíjať osobnosť - rešpektovať jeho práva, individuálne osobitosti, ale aj zmysel pre plnenie požiadaviek

vytvárať základy osobnej zodpovednosti.

HRA - najzákladnejšia činnosť dieťaťa

Rozvíjať fantáziu, tvorivosť, rozumové procesy, pamäť, reč a city

Podporovať komunikačné schopnosti a zlepšovať ich, logopedická starostlivosť v spolupráci s rodičmi

Pripraviť deti predškolského veku na vstup do školy