Exkurzia do včelárstva Dedinský v DnV

Aj napriek upršanému dňu mali dnes deti z 3. a 4. triedy deň plný zážitkov. Navštívili totiž včelárstvo 🙂

V rámci celotýždennej témy “Na lúke” si rozšírili vedomosti o živote včiel, ochutnali medíky, vyrobili si vlastnoručné sviečky, pozorovali práve vyliahnuté včielky a medík i stáčali 🙂

Pokračovať v čítaní: Exkurzia do včelárstva Dedinský v DnV

Vážení rodičia,

vzhľadom na nové usmernenia platné od 10.5.2022 sme nútení pristúpiť k nasledujúcim nariadeniam:

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vážení rodičia,

v našej MŠ sa vyskytli 2 prípady ochorenia COVID-19 a veľmi veľa detí škôlku momentálne z dôvodu prechladnutia nenavštevuje.

Preto sa besiedky ku Dňu matiek ZATIAĽ konať nebudú.

V prípade zmeny vás budeme informovať.

Zároveň oznamujeme všetkým rodičom, že už nie je potrebné odovzdávať tlačivo o bezpríznakovosti podľa pandemických opatrení.*

*S výnimkou detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré musia aj naďalej po 7 pracovných dňoch (t.j. mimo víkendov a sviatkov) priniesť potvrdenie od lekára.