Kolotoč času

8. a) Nauč sa básničku 🙂

Báseň “Rok”

Na jar kvitne konvalinka,
zvončekami stále cinká.
V lete včielka Bzučula,
medík nosí do úľa.
Na jeseň si vietor píska,
mocne fučí na strniská.
V zime sniežik napadá,
až je biela záhrada.
Takto ide krokom krok,
dookola každý rok!

b) Zahrajme sa so slovami 🙂

Skús si básničku počas prednesu aj vytlieskavať podľa slabík

Úloha pre predškolákov: Zober si papier a ceruzku a vytlieskaj slová ktoré sa ti z básničky páčia. Vždy nakresli toľko guličiek, koľko krát si vo vybranom slove zatlieskal. Napr:

je-seň = 2 krát tlesknutie, 2 guličky

zvon-če-ka-mi = 4 krát tlesknutie, 4 guličky