OZNAM

Prevádzka materskej školy je od

pondelka 5.10.2020 od 6:30 do 17:00.

Príchod detí do materskej školy je

od 6:30 do 8:00

Po 8:00 hod bude materská škola uzamknutá.

Žiadame rodičov o dodržiavanie prevádzky materskej školy.

Deti, ktoré budú chodiť na obed domov, si môžete z materskej školy prevziať nasledovne

1. a 2. trieda 12:00 – 12:30

3. a 4. trieda 12:45 – 13:00

Počas dňa nie je možné si deti vyzdvihnúť z materskej školy a opäť ich priviezť.

Vážení rodičia

Dňa 22.9. (utorok) o 16:00 budú v 3. a 4. triede aktívy ZRŠ.

Dňa 23.9. (streda) o 16:00 bude ZRŠ v 2. triede

Počas ZRŠ musia v MŠ prebiehať voľby do Rady školy. Voliť sa budú dvaja zástupcovia za rodičov.

Prosím rodičov, ktorí majú záujem kandidovať do volieb, do Rady školy, aby sa prihlásili u riaditeľky MŠ do 21.9.2020

Pokyny k nástupu do MŠ v šk. r. 2020/2021

Školský rok 2020/2021 začína 2.9.2020. Prevádzka MŠ je denne od 7:00 do 17:00. Nástup detí do MŠ je denne od 7:00 do 8:00. V prípade potreby je potrebné odhlásiť dieťa na tel. čísle 02/64 36 49 61.

Na základe epidemiologických opatrení budú rodičia pri odovzdávaní detí stáť na školskom dvore v rozostupoch, nakoľko sa deťom pri vstupe do budovy meria telesná teplota. Do MŠ budú prijaté len zdravé deti s nameranou telesnou teplotou do 37°C a bez príznakov ochorenia. Do budovy nevstupujú žiadni rodičia, okrem rodičov novoprijatých detí (najviac však po dvoch až troch s časovým obmedzením do 10 minút). Vstup do budovy je povolený len s rúškom a s použitím dezinfekcie na ruky. Ostatní rodičia odovzdávajú deti zamestnancovi MŠ. Každý rodič je povinný v prvý deň nástupu do MŠ predložiť zdravotný dotazník. V prípade, že vaše dieťa nebude navštevovať MŠ viac ako tri dni, povinnosťou zákonného zástupcu je vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

V priebehu mesiaca september budú prebiehať v jednotlivých triedach rodičovské združenia. O termínoch vás budeme informovať.

Upozorňujeme rodičov na zákaz nosenia akejkoľvek vlastnej hračky do MŠ!

Žiadame rodičov, aby dodržiavali všetky pokyny MŠ!