Oznámenie o zápise do MŠ

Pri elektronickej forme podávania žiadosti sa nevyžaduje predložiť
doklad o zdravotnom stave dieťaťa! Tento doklad sa vyžaduje až pri
osobnom preberaní žiadosti o prijatí dieťaťa do MŠ . Ak sa mimoriadna
situácia nezmení do termínu 27.05. a 28.05.2020 , termín osobného
predkladania žiadosti bude posunutý (ako bolo uvedené v Oznámení o
zápise  o prijatí dieťaťa do MŠ) a tým pádom aj termín predkladania
lekárskeho potvrdenia dieťaťa.

Informácie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ

Ahojte naši milí!

Naše kuriatko (logo našej MŠ) by rado kráčalo vo Vašich oknách po farebnej dúhe 🙂 . Pripojíte sa aj vy do tejto zmysluplnej výzvy za našu MŠ? Urobili by ste nám veľkú radosť a zároveň tak dali najavo akúsi súdržnosť, ktorá je v momentálnej situácií veľmi dôležitá. Namaľujte si dúhu podľa Vašej fantázie a možností, utvorte na nej akékoľvek kráčajúce kuriatko a nalepte do Vašich okien 🙂

Tešíme sa na jarnú výzdobu našich detičiek v tomto duchu 🙂

Vaše pani učiteľky

Pokračovať v čítaní: Ahojte naši milí!

Informácie o poplatkoch

Vážení rodičia, na základe pokynov zriaďovateľa vás informujeme o úhrade poplatkov:

  • poplatok tzv. školné sa podľa platnej legislatívy naďalej uhrádza mesiac vopred (aj keď je MŠ mimo prevádzky)
  • poplatok za stravu a réžiu sa uhrádza mesačne ako doposiaľ (ak sa dieťa nestravuje, poplatok sa neuhrádza)
  • za obdobie, kedy materská škola bola mimo prevádzky, poplatok bude zákonným zástupcom zohľadnený a vrátený na konci školského roka

Prosba o pomoc

Prosíme rodičov, ktorým to situácia umožňuje, o ušitie a darovanie rúšok pre našu mestskú časť.

Ušité rúška musia byť opraté, vyžehlené a každé samostatne zabalené (každé rúško v samostatnom Euroobale, obálke a pod..)

Takto pripravené rúška môžete odovzdať dňa 30.3.2020 v čase od 10:00 do 12:00 cez zadnú časť budovy našej MŠ (nie z dvora) vo vchode do pripraveného boxu.

Vopred vám ďakujeme za ochotu a spoluprácu!

icon-car.png
Rúška

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Rúška 48.183807, 17.036812

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane.

VÁŽENÍ RODIČIA!

V SÚVISLOSTI S VYTVORENÍM PODMIENOK NA SPOMALENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID-19 BUDE PRERUŠENÁ PREVÁDZKA V MŠ NA POKYN ZRIAĎOVATEĽA OD 10.3 – 16.3.2020 VRÁTANE (T.J. 5 PRACOVNÝCH DNÍ)

Vážení rodičia

Oznamujeme Vám, že na príkaz zriadovateľa rušíme plánované akcie k výchovno-vzdelávaciemu procesu zatiaľ do konca mesiaca marec (exkurzie, divadelné predstavenia a pod.)

Za pochopenie ďakujeme