Vážení rodičia!

Depistáž predškolákov (psychologické vyšetrenie školskej zrelosti) sa v našej MŠ uskutoční v dňoch 4. a 5.2.2020 v čase od 9:00.

Konzultácie pre rodičov o výsledkoch z depistáže sú určené na deň 5.2 v čase od 15:00-17:00 v budove MŠ.

Milí rodičia,

na žiadosť p. starostu
Vás chceme aj my požiadať
o hlasovanie na nové
detské ihrisko ŽIHADIELKO
pre Mestskú časť
Bratislava-Dúbravka.

Všetky informácie získate na
Mč Bratislava-Dúbravka

Ďakujeme