1. Trieda – Doprava

Trúbi, trúbi, tu, tu, tú, odvezie nás tam i tu. Nechce kávu, ani čaj,
najlepší je benzín vraj. Čo to môže byť? Áno, jasné, že AUTO. Ako
chodí mamina, tato do práce? Vozia sa autom alebo idú električkou?
Alebo žeby lietadlom…?? 🙂

1. Vytlačte si “prvú aktivitu” – PEXESO a povedzte si pri obrátení
tých zhodných obrázkov aký dopravný prostriedok to je. Ak niektoré nie
sú až také známe, vysvetlite si, aký dopravný prostriedok to je a kedy
sa využíva. Môžete si pexeso aj spoločne vyfarbiť.


2. K druhej aktivite si vytlačte list, ktorý je v prílohe. Vystrihnite
a priraďte jednotlivé dopravné prostriedky na základe toho kde alebo
po čom sa pohybujú.


3. Básnička “Ako prejdem cez cestu” sa určite ľahšie zapamätá, keď si
vyfarbíte značku priechod pre chodcov a vysvetlíte si, ako sa správne
prechádza cez cestu.

Pozriem vľavo, pozriem vpravo,
dokážem to sám a hravo.
Po zebre sa pustím hneď,
ráznym krokom rovno vpred.

Cesta nie je ihrisko,
to viem celkom naisto.
Na ceste sa nikdy nehrám,
vysvetlím to všetkým zebrám.


4. Ku križovatkám, cestám a priechodom pre chodcov patrí aj semafor,
Vyfarbiť si môžete aj ten, kde si precvičíte nie len farby, správne
uloženie farieb, ale aj na ktorú farbu máš stáť a na ktorú farbu môžeš
ísť. Alebo si vytlač našu prílohu s bezfarebným semaforom a dotvor si
ho nastrihanými alebo natrhanými farebnými papierikmi. Ukážku nájdete aj v prílohe.


Opäť sa tešíme na Tvoje fotečky 🙂