Organizácia MŠ

Materská škola je štvortriedna a deti sú do tried zaradené podľa veku.

1. trieda ( 3 ročné deti )
2. trieda ( 4 – 5 ročné deti )
3. trieda ( 4 – 5, 5 – 6 ročné deti ) 11 detí – rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
4. trieda ( 5 – 6 ročné deti )

Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. To znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky a malo by vedieť jesť lyžicou.