O nás

Naša Materská škola sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Dúbravka. Je situovaná v peknom a tichom prostredí, vzdialenom od hluku a rušnej komunikácie.

Dvor je ohradený , vhodne členený, čo nám v zime umožňuje sánkovanie či kĺzanie priamo v areáli materskej školy. V lete nám zase dostatočné množstvo stromov dovoľuje relaxovať v ich tieni. Areál MŠ je rozdelený na trávnatú plochu určenú na rôzne pohybové aktivity a ihrisko s množstvom pieskovisk či preliezok i lavičiek. V letných mesiacoch prevádzame otužovanie slnkom a vodou.

Materská škola je štvortriedna , deti sú rozdelené do tried podľa veku.

Aktuálne foto priestorov interiéru aj exteriéru si môžete prezrieť vo fotogalérii.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy Galbavého 5, 841 01 Bratislava za školský rok 2015/2016 ( v prilohe).

Prijímanie detí

Zápis do materskej školy sa koná každý rok (február-marec). Presný termín vyhlasuje MÚ a vždy je k dispozícii rodičom na bráne našej MŠ. Deti sa do materskej školy prijímajú priebežne alebo k začiatku školského roka na základe prihlášky, ktorú vydáva riaditeľka MŠ . Prijímame deti od 3 – 6 rokov. K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou musí byť informácia o očkovaní / neočkovaní dieťaťa, nie staršie ako 2 týždne a prefotený preukaz poistenca.

Čo potrebuje dieťa do Materskej školy

Pri nástupe do materskej školy musí mať každé dieťa:

   • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
   • evidenčný lístok s údajmi dieťaťa
   • prefotenú kópiu kartičky poistenca
   • pravdivo vyplnený dotazník o dieťati
   • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z kt. dieťa do MŠ prichádza
   • papučky (nie šlapky, ani crocsy!)
   • náhradné veci na prezlečenie ( najmenšie deti aj viac kusov)
   • pyžamko
   • toaletné potreby : 1 balenie ( 1liter) tekutého mydla (náhradná náplň, nie plastová dóza)
   • 1 balík pap. vreckoviek (10 balíčkov)
   • 2 kotúčiky wc papiera
   • 1 bal. vlhčeného toalet. papiera

  Hodnotiaca správa