Prevádzková doba

 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 

 
  od 6.30 do 17.00 h

 

 

 

Upozornenia pre rodičov :

príchod detí do materskej školy je do 8.00, po dohode s učiteľkou aj do 8.15 h. Najneskôr o 8.15 však musia byť všetky deti v MŠ. Potom sa materská škola uzamkne. Otvorí sa až o 12.00, keď odchádzajú domov deti.

Nahlasovanie alebo odhlasovanie na stravu je VŽDY DO 8.00 h osobne alebo telefonicky na tel. čísle 02/ 6436 4961

V prípade, že rodič dieťa do 8.00 hodiny neodhlási, dieťa je v ten deň automaticky prihlásené na pobyt a stravu.

Každý rodič má povinnosť oboznámiť sa a dodržiavať vnútorný poriadok školy,
ktorý je zavesený k naštudovaniu v šatni každej triedy.
                                                                                                                                                     Ďakujeme