MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

zápis do MŠ

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov
riaditeľka Materskej školy Galbavého č.5, 841 01 Bratislava vyhlasuje
 
Z Á P I S do materskej školy na školský rok 2015/2016
 
v čase od 15.02.2015 – 15.03.2015
 

zápis do ZŠ

OZNAM O POVINNOM ZÁPISE ŽIAKOV DO PRVÝCH ROČNÍKOV ZŠ

 

v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách vyhlásil zriaďovateľ MÚ BA Dúbravka

 

Zápis žiakov do prvých ročníkov ZŠ v dňoch 6. a 7. februára 2015

O nás

Materská škola Galbavého 5

 

Naša Materská škola sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Dúbravka. Je situovaná v peknom a tichom prostredí, vzdialenom od hluku a rušnej komunikácie.

Dvor je ohradený , vhodne členený, čo nám v zime umožňuje sánkovanie či kĺzanie priamo v areáli materskej školy. V lete nám zase dostatočné množstvo stromov dovoľuje relaxovať v ich tieni. Areál MŠ je rozdelený na trávnatú plochu určenú na rôzne pohybové aktivity a ihrisko s množstvom pieskovisk či preliezok i lavičiek. V letných mesiacoch prevádzame otužovanie slnkom a vodou, k dispozícii máme dva detské bazény.

 

Stravovanie

Jedálny lístok 

( 26.1.2015 - 30.1.2015 )

 

karneval

január

 

Fašiangový karneval so šašom Marošom

 

Ako po minulé roky, aj tento nebude výnimkou a zavíta k nám náš obľúbený šašo Maroš spolu s DJ-kou Elkou a pripravia pre detičky z našej materskej škôlky fašiangovú diskotéku v maskách, spojenú s rôznymi súťažami a samozrejme i odmenami. Karneval sa bude konať dňa 26. januára 2015 o 10.00 hodine. Fotenie detí je zabezpečené materskou školou. Info o požičovniach masiek nájdete aj na nástenke vo vstupnej chodbe MŠ.

Syndikovať obsah