MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

zápis do MŠ

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov
riaditeľka Materskej školy Galbavého č.5, 841 01 Bratislava vyhlasuje
 
Z Á P I S do materskej školy na školský rok 2015/2016
 
v čase od 15.02.2015 – 15.03.2015
 

O nás

Materská škola Galbavého 5

 

Naša Materská škola sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Dúbravka. Je situovaná v peknom a tichom prostredí, vzdialenom od hluku a rušnej komunikácie.

Dvor je ohradený , vhodne členený, čo nám v zime umožňuje sánkovanie či kĺzanie priamo v areáli materskej školy. V lete nám zase dostatočné množstvo stromov dovoľuje relaxovať v ich tieni. Areál MŠ je rozdelený na trávnatú plochu určenú na rôzne pohybové aktivity a ihrisko s množstvom pieskovisk či preliezok i lavičiek. V letných mesiacoch prevádzame otužovanie slnkom a vodou, k dispozícii máme dva detské bazény.

 

Stravovanie

Jedálny lístok 

( 2.3.2015 - 6.3.2015 )

 

divadielko

marec

 

"HUGO a jeho sladkosti"

Pre detičky z našej škôlky je na 11. marca 2015 o 10.25 pripravené divadelné bábkové predstavenie o Hugovi a sladkostiach. Je to interaktívne predstavenie, kde sa deti oboznámia so zdravým stravovaním, s potrebou jesť vitamíny a prečo sú sladkosti škodlivé... 

navšteva školy

február

 

Predškoláci v škole

 

Tak ako uplynulé roky aj tento rok 4. 2. 2015 o 10.00 boli naši predškoláci pred zápisom na návšteve školákov v základnej škole. Absolvovali sme jednu otvorenú hodinu čítania a písania, na ktorej sa aktívne podielali školáci aj predškoláci. Deťom sa v škole veľmi páčilo a na zápis sa už veľmi tešia... Foto v prílohe.

Syndikovať obsah