MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

zápis do MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA GALBAVÉHO č. 5, 841 01 BRATISLAVA

 

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov

Riaditeľka materskej školy na základe pokynov zriaďovateľa vyhlasuje

 

Z Á P I S

do materskej školy na školský rok 2017/2018

 

v čase od 01.04.2017

O nás

Materská škola Galbavého 5

 

Naša Materská škola sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Dúbravka. Je situovaná v peknom a tichom prostredí, vzdialenom od hluku a rušnej komunikácie.

Dvor je ohradený , vhodne členený, čo nám v zime umožňuje sánkovanie či kĺzanie priamo v areáli materskej školy. V lete nám zase dostatočné množstvo stromov dovoľuje relaxovať v ich tieni. Areál MŠ je rozdelený na trávnatú plochu určenú na rôzne pohybové aktivity a ihrisko s množstvom pieskovisk či preliezok i lavičiek. V letných mesiacoch prevádzame otužovanie slnkom a vodou. 

 

Stravovanie

Jedálny lístok 

( 22.5.2017 - 26.5.2017 )

 

olympiáda

máj

 

Olympiáda predškolákov

 

Na 24.5. 2017 je naplánovaná olympiáda predškolákov, ktorá sa každoročne koná na detskom ihrisku Pekníčka. Z každej materskej školy je nominovaných 6 predškolákov, ktorí budú dúfajme že úspešne reprezentovať aj našu škôlku ;o) 

výchovný koncert

máj

 

Výchovný koncert

 

Dňa 22.5. 2017 navštívia deti z 3. a 4. triedy ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ulici, kde si vypočujú výchovný koncert v podaní detí, ktoré navštevujú základnú umeleckú školu. koncert bude na tému "Rozoznávame hudobné nástroje" a je venovaný špeciálne deťom predškolského veku.

Syndikovať obsah