Online edukačné aktivity

Vážení rodičia, online edukačné aktivity sú ukončené z dôvodu dočasnej zmeny pracovnej náplne pedagogických zamestnancov zriaďovateľom.

Bolo nám potešením takouto formou s vami spolupracovať 🙂

  1. Trieda

Téma: “Na dvore” v týždni 23.-27.3.2020

Téma: “Veľká noc” v týždni 30.3-3.4.2020

Téma: “Slovensko” v týždni 6.4-9.4.2020

Téma “Doprava” v týždni 28.4.-30.4.2020

Téma “Rodina” v týždni 4.5.-7.5.2020

Téma “Mamka moja, mamka zlatá” v týždni 11.5.-15.5.2020


2. Trieda

Téma: “Na dvore” v týždni 23.-27.3.2020

Téma: “Veľká noc” v týždni 30.3-3.4.2020

Téma: “Slovensko” v týždni 6.4-9.4.2020

Téma “Doprava” v týždni 28.4.-30.4.

Téma “Rodina” v týždni 4.5.-7.5.2020

Téma “Mamka moja, mamka zlatá” v týždni 11.5.-15.5.2020


3. Trieda

Téma: “Na dvore” v týždni 23.-27.3.2020

Téma: “Veľká noc” v týždni 30.3-3.4.2020

Téma: “Slovensko” v týždni 6.4-9.4.2020

Téma “Doprava” v týždni 28.4.-30.4.

Téma “Rodina” v týždni 4.5.-7.5.2020

Téma “Mamka moja, mamka zlatá” v týždni 11.5.-15.5.2020


4. Trieda

Téma: “Na dvore” v týždni 23.-27.3.2020

Téma: “Veľká noc” v týždni 30.3-3.4.2020

Téma: “Slovensko” v týždni 6.4-9.4.2020

Téma “Doprava” v týždni 28.4.-30.4.

Téma “Rodina” v týždni 4.5.-7.5.2020

Téma “Mamka moja, mamka zlatá” v týždni 11.5.-15.5.2020