Školský poriadok

Školský poriadok je záväzný pre všetkých rodičov i zamestnancov materskej školy, ktorí ho svojim podpisom potvrdia. 

Je zavesený v šatni pri každej triede v materskej škole. Jeho kompletné znenie si môžete prečítať aj tu v prílohe.