Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Tieto tlačivá je potrebné odovzdať pri zápise dieťaťa do MŠ. prípadne počas dochádzky … ako splnomocnenia a pod. Splnomocnenia sa odovzdávajú triednym učiteľkám a ostatné doklady riaditeľke MŠ.