Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Tieto tlačivá je potrebné odovzdať pri zápise dieťaťa do MŠ. prípadne počas dochádzky … ako splnomocnenia a pod. Splnomocnenia sa odovzdávajú triednym učiteľkám a ostatné doklady riaditeľke MŠ.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ukončenie dochádzky

Žiadosť o vrátenie poplatku

Dotazník o dieťati

Prerušenie dochádzky

Splnomocnenie – dospelá osoba

Splnomocnenie súrodenec

Prihláška na logopédiu