„Týždeň – ten má vždy 7 dní, na toto nikdy nezabudni!..“ Toto i veľa iného sa o časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka deti dozvedeli počas divadelného predstavenia „Tik-Tak“ k celotýždennej téme „Kolotoč času“.

Pokračovať v čítaní:

Vážení rodičia!

Depistáž predškolákov (psychologické vyšetrenie školskej zrelosti) sa v našej MŠ uskutoční v dňoch 4. a 5.2.2020 v čase od 9:00.

Konzultácie pre rodičov o výsledkoch z depistáže sú určené na deň 5.2 v čase od 15:00-17:00 v budove MŠ.