OZNAM

Vážení rodičia,

ľutujeme, no zatiaľ aj v budúcom týždni t.j. od 25.1. zostáva MŠ v prevádzke (7:00-16:30) len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. V prípade akejkoľvek zmeny vás budeme informovať.

OZNAM – aktualizované

Vážení rodičia,

materská škola bude v prevádzke od 11.01.2021 do
odvolania, len pre deti zákonných zástupcov
pracujúcich v kritickej infraštruktúre – lekári,
zdravotný personál, hasiči, policajti a pre deti
zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce,
že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia
dochádzať do zamestnania (je potrebné preukázať sa
potvrdením zamestnávateľa o mieste výkonu práce).
Prevádzka materskej školy je od 6.30 – 17.00, príchod
detí je do 8.00 hod.
Pri príchode bude dieťaťu zmeraná teplota a zákonný
zástupca dieťaťa predloží podpísané tlačivo
o bezinfekčnosti (tlačivo na stiahnutie TU), nik
nevstupuje do budovy MŠ.
Z dôvodu vážnej epidemiologickej situácie je potrebné
si prevziať deti z MŠ čo najskôr po ukončení pracovnej doby a zároveň Vás žiadame o dodržiavanie pokynov
zo strany Zriaďovateľa MŠ i riaditeľky MŠ.
Prosím zákonných zástupcov, ktorí nevyhnutne
potrebujú umiestniť svoje dieťa do MŠ, aby túto
skutočnosť oznámili na
msgalbaveho@gmail.com
z dôvodu nastavenia tried a personálu.

Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácií od 11.1.2021 budú deti nosiť rúška aj v interiéri MŠ. Z tohto dôvodu prosíme rodičov, aby každé dieťa malo 8 samostatne zabalených rúšok na 1 deň.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 16.12.2020 bude v MŠ

PRERUŠENÁ PREVÁDZKA

Od 21.12.2020 Do 8.1.2021

Prevádzka v novom kalendárnom roku začína 11.1.2021 alebo podľa aktuálnych epidemiologických nariadení. Žiadame preto rodičov, aby sledovali web stránku, kde budú uverejnené všetky aktuálne informácie.

Vážení rodičia,

od pondelka 14.12.2020 nemôžu navštevovať
materskú školu deti, ktorých súrodenci navštevujú
Základnú školu Sokolíkova 1.A, 2.C, 3.C triedu.

Materská škola Galbavého 5, 841 01 Bratislava má prerušenú prevádzku v čase od
23.12.2020 – 06.01.2021

21. a 22. 12. 2020 ( pondelok, utorok)
07. a 08. 01.2021 ( štvrtok, piatok)
je potrebné z dôvodu zlej epidemiologickej situácie
znížiť počet detí v materskej škole.
Z tohto dôvodu materská škola bude v prevádzke pre
pracujúcich rodičov v prvej línii alebo rodičov
samoživiteľov.
Zároveň Vám chcem oznámiť, že situácia sa môže
meniť každý deň, môže sa stáť, že materská škola
bude zatvorená, a preto je potrebné sledovať stránku
www.msgalbaveho.sk alebo oznamy na budove MŠ.