Vážení rodičia

Dňa 22.9. (utorok) o 16:00 budú v 3. a 4. triede aktívy ZRŠ.

Dňa 23.9. (streda) o 16:00 bude ZRŠ v 2. triede

Počas ZRŠ musia v MŠ prebiehať voľby do Rady školy. Voliť sa budú dvaja zástupcovia za rodičov.

Prosím rodičov, ktorí majú záujem kandidovať do volieb, do Rady školy, aby sa prihlásili u riaditeľky MŠ do 21.9.2020

Pokyny k nástupu do MŠ v šk. r. 2020/2021

Školský rok 2020/2021 začína 2.9.2020. Prevádzka MŠ je denne od 7:00 do 17:00. Nástup detí do MŠ je denne od 7:00 do 8:00. V prípade potreby je potrebné odhlásiť dieťa na tel. čísle 02/64 36 49 61.

Na základe epidemiologických opatrení budú rodičia pri odovzdávaní detí stáť na školskom dvore v rozostupoch, nakoľko sa deťom pri vstupe do budovy meria telesná teplota. Do MŠ budú prijaté len zdravé deti s nameranou telesnou teplotou do 37°C a bez príznakov ochorenia. Do budovy nevstupujú žiadni rodičia, okrem rodičov novoprijatých detí (najviac však po dvoch až troch s časovým obmedzením do 10 minút). Vstup do budovy je povolený len s rúškom a s použitím dezinfekcie na ruky. Ostatní rodičia odovzdávajú deti zamestnancovi MŠ. Každý rodič je povinný v prvý deň nástupu do MŠ predložiť zdravotný dotazník. V prípade, že vaše dieťa nebude navštevovať MŠ viac ako tri dni, povinnosťou zákonného zástupcu je vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

V priebehu mesiaca september budú prebiehať v jednotlivých triedach rodičovské združenia. O termínoch vás budeme informovať.

Upozorňujeme rodičov na zákaz nosenia akejkoľvek vlastnej hračky do MŠ!

Žiadame rodičov, aby dodržiavali všetky pokyny MŠ!

Pokyny pre rodičov na otvorenie materskej školy počas nákazy COVID-19 od 15.6.2020

1 . Materská škola  sa otvára 15.06.2020

2.  Prevádzka v materskej škole bude   od    7.00  –  17.00 

3.  Príchod detí do materskej školy bude od     7.00  –  8.00  po tomto čase bude materská škola uzamknutá.

Pokračovať v čítaní: Pokyny pre rodičov na otvorenie materskej školy počas nákazy COVID-19 od 15.6.2020

Pokyny pre rodičov na otvorenie materskej školy počas nákazy COVID-19

1 . Materská škola sa otvára 01.06.2020

2.  Prevádzka v materskej škole bude od 7.00 – 16.00 

3.  Príchod detí do materskej školy bude od 7.00 – 8.00  po tomto čase bude materská uzamknutá.

Pokračovať v čítaní: Pokyny pre rodičov na otvorenie materskej školy počas nákazy COVID-19

Informácia pre rodičov o spustení prevádzky MŠ od 1.6.2020

Materská škola bude uvedená do prevádzky od 1.6.2020 v čase od 7:00 do 16:00.

Žiadame rodičov o následovné:

  1. Nahlásenie záujmu o MŠ
  2. Upresnenie času pobytu dieťaťa v MŠ (dopoludnia alebo celý deň)
  3. Uvedenie pracovnej pozície rodičov, nakoľko prednostne budú prijímané deti podľa daných kritérií zriaďovateľom (zdravotníckych pracovníkov, policajtov, hasičov, ozbrojených síl, deti pedagogických a odborných pracovníkov, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku a tiež deti, ktoré majú od 1. septembra plniť povinnú školskú dochádzku – predškolákov), najviac však 15 detí v jednej skupine.

Tieto informácie je potrebné uviesť formou SMS na tel. číslo 0940 503 913, alebo na msgalbaveho@dubravka.sk

Ďalšie informácie a pokyny k nástupu do MŠ budú postupne zverejnené na webovej a facebookovej stránke našej MŠ