Vážení rodičia,

prajeme vám šťastný Nový rok 2022

Veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu najbližších.

Prevádzka materskej školy po vianočných prázdninách začína 10. 01. 2022 od

6:30 – 17:00

Každé dieťa pri príchode do materskej školy musí mať  potvrdenie o bezpríznakovosti.

O prípadných zmenách, ktoré nastanú zo strany MŠVVaŠ SR, RÚVZ alebo zriaďovateľa Vás budeme  informovať.

Milí naši rodičia, starí rodičia,

nakoľko nám súčasná pandemická situácia nedovoľuje stretávať sa s vami v budove MŠ, náš kolektív pani učiteliek si pre vás pripravil na štvrtú adventnú nedeľu prekvapenie 🙂

Sledujte teda našu webovú alebo facebookovú stránku dňa 19.12.2021 v podvečernom čase, nazrieme spolu do škôlky v tomto predvianočnom období 🙂

Vážení rodičia,
z dôvodu zlej epidemiologickej situácie a vysokej chorobnosti detí, zostáva materská škola do zimných prázdnin v prevádzke

od 7:00 do 16:30

Zároveň prosím všetkých rodičov o zodpovedný prístup a do materskej školy privádzali iba zdravé deti, bez akýchkoľvek príznakov ochorenia.

Ďakujeme za spoluprácu