OZNAM

Vážení rodičia,

v pondelok 19.04.2021 môžu  materskú školu navštevovať všetky deti, na základe záujmu zákonných zástupcov

 • zákonní zástupcovia dieťaťa musia mať negatívny test (nie starší ako 7 dní)
 • každé dieťa musí mať vypísané čestné prehlásenie vždy pondelok s vyznačením negatívneho testu  rodiča (11a) a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  (tlačivá sú v prílohe)
 • deti budú používať rúška v budove MŠ, na pobyte vonku nie (je potrebné 4-5 ks rúšok/1 deň)
 • vstup rodičov do budovy nie je povolený
 • prevádzková doba sa zatiaľ nemení (7.00 – 16.30)

Zatiaľ pokračujeme v prevádzke na tri triedy do odvolania


Prílohy:

OZNAM

Vážení rodičia,
v pondelok 12.04.2021 sa obnovuje výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole, s dodržiavaním prísnych epidemiologických opatrení.

 • rodičia dieťaťa musia mať negatívny test (nie starší ako 7 dní)
 • každé dieťa musí mať vypísané čestné prehlásenie
 • vždy pondelok s vyznačením negatívneho testu rodiča a bezinfekčnosť  (tlačivá sú v prílohe)
 • deti budú používať rúška (8 rúšok/1 deň)
 • vstup rodičov do budovy nie je povolený
 • prevádzková doba sa zatiaľ nemení (7.00 – 16.30)

Nakoľko jeden pedagogický zamestnanec je momentálne na karanténnej PN, materská škola bude v prevádzke na tri triedy.
Zároveň chcem požiadať rodičov, ktorí nemajú záujem umiestniť dieťa od 12.04.2021 do materskej školy, aby túto skutočnosť nahlásili na mail

msgalbaveho@gmail.com

Nástup od 8.3.2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministerstva školstva č.2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.3.2021 a v súlade s  uznesením vlády č. 122 z 28.2.2021 s dôrazom na obmedzenie mobility a možnosti zachovania predškolskej a školskej dochádzky prvého stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce obnovuje mestská časť Bratislava-Dúbravka od 8.3.2021 prezenčné vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni (na druhom stupni naďalej prebieha vyučovanie dištančne).

Prednostne je určené pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce mimo bydliska.

Zároveň sa pre deti prvého stupňa základných škôl obnovuje prevádzka ŠKD a zariadenia školského stravovania pri základných školách.


Pred nástupom do materskej školy je potrebné vypísať „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu“ (Na stiahnutie TU (PDF) alebo TU (MS Word)), zároveň chcem požiadať rodičov (zákonných zástupcov dieťaťa), aby predložili potvrdenia o nástupe na prezenčný výkon práce (oboch rodičov) nie starší ako 1.3.2021 s vyznačením pracovnej doby, negatívny test na Covid-19.

Nakoľko je aj naďalej vážna epidemiologická situácia a musíme chrániť deti aj zamestnancov, najvyšší počet detí v triede bude 15, deti musia mať 6 – 8 rúšok na deň a prevádzka materskej školy zostáva od 7.00 – 16.30h.

Chcem požiadať všetkých rodičov, ktorí majú záujem, aby deti nastúpili v pondelok 8.3.2021 do materskej školy na základe splnenia nariadených kritérií, aby túto skutočnosť oznámili na

msgalbaveho@gmail.com

Ďakujem za pochopenie a vzájomnú spoluprácu