1. Trieda – Rodina

  1. Kto tvorí moju rodinu? Porozprávajte sa o Vašich členoch v rodine. Poukazujte si napríklad fotky Vašej
    rodiny a povedzte si vzťahy medzi jednotlivými členmi v rodine. Mama, otec, brat, sestra, babka, dedko
    viete, pomenujte aj bratranca, sesternicu, teta, ujo. Ťažšie už bude synovec, neter..

2. Vystrihnite si maketu domčeka, prestrihnite ako je na obrázku, dokreslite, vyfarbite a pod otvorené
dvierka nalepte Vašich jednotlivých členov rodiny.

Vzor domčeka:

Členovia rodiny:

Maketa domčeka: