2. Trieda

  1. Vypočujte si pieseň M. Jaroša “Každý má rád zvieratká”. Spoločne s deťmi sa porozprávajte o texte piesne: Aké zvieratká vystupujú v piesni? Ktoré žijú na dvore? Na lúke? (zadeľovanie, triedenie zvierat podľa miesta ich výskytu)


2. Rozhovor s deťmi k téme (za pomoci obrázkov, knižky, piesne..): Aké zvieratká žijú na dvore? Kto sa o ne stará? A ako? Tvorte s deťmi zvieracie rodinky napr.

Ovečka – baran – jahniatko
Mačka – kocúr – mačiatko
Koza – cap – kozliatko
Kôň – kobyla – žriebätko


3. Vytvorte si spoločne kuriatko z farebného papiera za pomoci nožníc a lepu (ak nemáte farebný papier, vyfarbite/vymalujte si biely na požadovanú žltú farbu)


4. Sliepočka a kuriatka sa dajú vytvoriť i z otlačku ruky a prstov, pokiaľ máte doma temperové alebo prstové farby. Zobáčik a ostatné detaily si vytvoríte z akéhokoľvek odpadového materiálu podľa vlastnej fantázie – napr. slamka, alebo si to jednoducho dokreslíte.


5. Sliepočkine vajíčka – grafomotorické cvičenia