3. Trieda – Veľká noc

Rozhovor s rodičmi  o Veľkonočných sviatkoch. Poznať ich význam, vedieť ich charakterizovať.Básničku sa naučíš určite rýchlo.

Veľkonočné vajíčka
Maľujeme vajíčka,
ja a moja mamička.
Žlté, modré, červené,
všetky pekne sfarbené.

Malá sestra Anička,
tiež maľuje vajíčka.
Plný košík máme,
kúpačom ich dáme.


Popros mamičku, aby ti na výkres nakreslila tri vajíčka– malé, väčšie, najväčšie, (samozrejme si ich môžeš nakresliť aj sama/sám)

Malé vajíčko si vyzdob – použi len modrú a červenú farbu.

Väčšie vajíčko si vyzdob – použi len zelenú, žltú a oranžovú farbu.

Najväčšie vajíčko si vyzdob geometrickými tvarmi– použi trojuholník, štvorec, kruh a obdĺžnik. Kresli ich do riadku – použi farby: trojuholník  zelený,

štvorec – žltý, kruh – červený, obdĺžnik – oranžový.

Vajíčka si vystrihni.

Na ktoré vajíčko si použil najviac farieb a na ktoré najmenej?

Zoraď vajíčka podľa veľkosti.

 

Pozri sa doma okolo seba a nájdi, čo je malé, čo je väčšie a čo máte doma najväčšie?