3. Trieda

1. Rozprávanie o domácich hospodárskych zvieratách.
Kde žijú, ako vyzerajú, čím sa živia, ich úžitok pre človeka.
Správne pomenovať ich mláďatá.

2. Úloha

3. Tvorenie dvojíc, hľadaj a pomenuj mláďatko.


3. Maľované čítanie.


4. Vytlieskaj slabiky a urči ich počet.


5. Hľadaj čo sa rýmuje


6. Urči počet


7. Grafomotorika


8. Pieseň (báseň)


9. Tvorivá aktivita

Práce detí, ktoré ste nám poslali: