“Čo sa z čoho vyrába” – materiály, triedenie odpadu

7. Mladšie deti:

a) Priraď správne macíkov k dreveným stoličkám podľa veľkosti


b) Priraď kvietky podľa farieb do sklenených vázičiek


c) Predškoláci: “Šašo a papierová krabica”

Pozorne sleduj šaša a používaním slov PRED, ZA, NA, NAD, VEDĽA, POD, MEDZI… opíš jednotlivé obrázky

Napr.: Šašo stojí PRED papierovou krabicou.

d) “Slon a drevená stolička”

e) “Dievčatko a plastová nádoba”