Dopraváčik

View Calendar
07.04.2022 09:30 - 11:30
  • K téme: Doprava
  • Dopravný "inšpektor" a jeho asistentka hravou formou vysvetlia detičkám základné dopravné značky, ktoré uvidia počas jazdy po Dúbravke vláčikom Prešporáčikom, ktorý bude pristavený k našej MŠ pre všetky triedy v 30 minútových intervaloch
  • Jazda obohatená pesničkami Mira Jaroša k téme dopravy
  • V závere dopravný minikvíz a diplom