Pošta domov

View Calendar
27.02.2023 - 03.03.2023 Deň
  • K téme: Povolania
  • Deti z 3. a 4. triedy sa návštevou pošty v niektorý deň v tomto týždni oboznámia s jej fungovaním a odošlú si sami vlastný pozdrav domov