3. Trieda – Rodina

2. Kde býva tvoja rodina

  • Zopakuj si: svoje meno a priezvisko, adresu svojho bydliska / ulicu, číslo domu, mesto /
  • V akom dome bývaš ty a tvoja rodina? Je to vysoký dom – panelák?  Koľko má poschodí? Alebo je to rodinný dom?
  • V ktorom dome  býva viac rodín?
  • Zopakuj si: kde pracujú tvoji rodičia, akú majú profesiu.
  • Porozprávaj, čo robia členovia rodiny na obrázkoch.
  • Porozprávaj o činnostiach, ktoré robia členovia rodiny vo voľnom čase.
  • Čo robievaš ty, ako tráviš čas so svojimi rodičmi, súrodencami, starými rodičmi? Pomáhaš doma? Čo robíš najradšej?
  • Vymenuj členov rodiny v tabuľke, urči začiatočné písmeno každého slova, slová vyslabikuj a vytlieskaj.
Bračeka môjho
mám ja veľmi rada,
s ním je vždy zábava,
rád sa so mnou hráva.
Mám ja sestru skvelú,
milú, dobrú, smelú.
Vždy sa dobre hráme,
pomáhame mame.

Vyfarbi si šťastnú rodinu.