3. Trieda – Rodina

4. Rodiny sú rôzne.

  • Porovnaj rodiny na obrázkoch a povedz, ktorá je najväčšia a ktorá najmenšia. Spočítaj členov každej rodiny.

Aj zvieratká majú svoje rodiny.

  • Pomôž  psíkovi vrátiť sa domov k rodine.
  • Grafomotorika: Vyzdob si koberčeky do vášho domčeka.
  • Geometria: Dokresli do riadkov kruh, trojuholník a štvorec podľa znakov farby.