Bienále animácií Bratislava

View Calendar
04.10.2022 08:30 - 11:30
  • Kino Mladosť
  • Začiatok premietania 9:00, povinný príchod 8:45
  • Odchod autobusu z MŠ 8:15
  • Pre 3. a 4. triedu
  • Desiata je 7:45