Planetárium

View Calendar
  • Aktivita dopoludnia pre všetky 4 triedy v interiéri MŠ
  • K celotýždennej téme "Vesmír"
  • Program pre 1. a 2. triedu: Slnečná sústava pre najmenších
  • Program pre 3. a 4. triedu: Prieskum planét slnečnej sústavy a ročné obdobia