Dopoludni s hasičmi

View Calendar
25.05.2022 10:00 - 11:00
  • K téme: Štyri živly
  • Ukážka práce hasičov a ich techniky v priestoroch školského dvora
  • Organizované pre všetky triedy