Pes – priateľ človeka

View Calendar
03.06.2022 10:00 - 11:00
  • K celotýždennej téme: Týždeň radosti
  • Ukážka činnosti práce psovodov v priestoroch školského drvora
  • Organizované pre všetky triedy