Začarovaný koralový útes

View Calendar
  • Sférické kino v budove MŠ pre všetky triedy
  • 25-45 minútový príbeh (podľa vekovej kategórie detí)
  • K téme: "Týždeň radosti" (Týždeň plný prekvapení k MDD)