Zimná rozprávka

View Calendar
30.11.2022 10:00 - 10:45
  • Divadlo AGAPÉ
  • Pre všetky 4 triedy v priestoroch MŠ
  • Motivačné divadlo k obsahovému celku "Vianoce - čas zázrakov"