Haló pánko Karneval

4. Báseň “Princeznička na bále”

Princeznička na bále,
potratila korále.
Nahneval sa tatko kráľ,
Kuba k sebe zavolal:
Kubo, Kubo beda ti,
ak sa s nimi nevrátiš!
Kubo sa však nezľakol,
naryl v poli zemiakov.
Rozsypal ich po sále:
Tu máte tie korále!
Väčšie tam už neboli!
Zjedli ich aj bez soli.

Menšie deti text básne spoja s ukazovaním.

Predškoláci si text básne spoja s rytmizáciou, čo znamená, že báseň vytlieskajú po slabikách, alebo si ako pomôcky zoberú dve kocky.