Vážení rodičia,

z dôvodu zhoršujúcej sa situácie v materskej škole je potrebné nastaviť pravidlá dochádzky detí do MŠ:
Dieťa, ktoré je plne očkované a bezpríznakové – aj počas karantény v triede, pokračuje v dochádzke do materskej školy s potvrdením o bezpríznakovosti.
Dieťa, ktoré prekonalo ochorenie Covid- 19, je v zákonnej lehote, nemá žiadne príznaky, tak aj počas karantény v triede pokračuje v dochádzke do materskej školy s potvrdením o bezpríznakovosti. Potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 treba poslať na e-mail: msgalbaveho@gmail.com alebo priniesť v papierovej podobe do materskej školy.

Dieťa neočkované a ktoré neprekonalo ochorenie Covid-19 zostáva v 5 dňovej karanténe a po návrate do MŠ je potrebné potvrdenie o bezpríznakovosti a  doporučené nosenie rúšok ďalších 5 dní.

Žiadam všetkých rodičov, aby oznámili triednym učiteľkám informácie o ochorení Covid-19 svojich detí ( očkovanie, prekonanie v zákonnej lehote, neprekonanie ochorenia).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *