OZNAM
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Vážení rodičia,
nový školský rok 2022/2023 sa začína v pondelok 5.9. 2022.

Materská škola je v prevádzke od 6.30 hod. Prosíme všetkých rodičov novonastupujúcich detí o príchod medzi 7.00-8.00 aby sme sa vyhli nedorozumeniam pri odovzdávaní detí do zbernej triedy.
Ďalej prosíme všetkých rodičov, aby ráno pri príchode detí do MŠ priniesli a odovzdali vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti. Samozrejme nezabudnite deťom priniesť prezuvky (s pevnou pätou, nie kroksy alebo šlapky!) najlepšie podpísané, rovnako ako aj náhradné veci na prezlečenie.

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na vás:)

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Vláčik Dopraváčik :)

Aj keď nám spočiatku slniečko vykuknúť nechcelo, pokazený deň nám nehrozil. Inštruktorka a inšpektor spolu s vodičom sú totiž pripravení na všetky vrtochy počasia. Pracujú ako aj my – s deťmi a pre deti 🙂

Najprv nám inštruktorka vysvetlila základné dopravné značky a predpisy. Jej výklad spestrovali pesničky o doprave. Neskôr si nás vyskúšal “prísny” inšpektor, ktorý zistil, že všetko vieme ešte skôr, ako stihne dokončiť otázku 🙂

Jazda našou Dúbravkou k celotýždennej téme “Doprava” nám rozšírila naše vedomosti a zanechala v nás obrovský zážitok. Odmenou boli diplomy a lízatká.

Tento skvelý tím, ktorý mal stále úsmev na tvári si zaslúži veľké ĎAKUJEME! 🙂

Pokračovať v čítaní: Vláčik Dopraváčik 🙂

Vážení rodičia,
Od 14.02.2022 sa prevádzka materskej školy upravuje na pôvodný čas

6.30 – 17.00

Momentálne nie je žiadna trieda v karanténe. Od 14.02.2022 z dôvodu neprítomnosti riaditeľky materskej školy budú dopoludnia štyri triedy a popoludní sa deti rozdelia do ostatných tried.
Nastavenie nových pravidiel počas karantény:

  • Stále je v platnosti, že keď dieťa nie je prítomné v MŠ tri a viac dní (vrátane víkendu) a nemá príznaky ochorenia, potrebuje rodič vypísať tlačivo o bezpríznakovosti
  • V prípade, že v niektorej triede sa vyskytne pozitívne dieťa do karantény odchádzajú deti, ktoré neprekonali ochorenie Covid-19 na 5 dní a keď nemajú príznaky ochorenia vrátia sa do MŠ s potvrdením o bezpríznakovosti.
  • Deti, ktoré ochorenie Covid -19 prekonali, musia sa preukázať Covid- pasom (v prípade, že ste poslali kópiu, nie je potrebné urobiť nič), pokračujú vo vzdelávaní v MŠ, pokiaľ sú bez príznakov ochorenia
  • Deti, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a nemajú Covid – pass, sú bez príznakov ochorenia, musia vypísať potvrdenie o výnimke z karantény a pokračujú vo vzdelávaní v MŠ (tlačivo o výnimke z karantény je na stránke MŠ i v materskej škole).
  • Zákonný zástupca je povinný sledovať zákonnú platnosť Covid-pasu, alebo výnimky z karantény.

Vážení rodičia,
V materskej škole nie je žiadna trieda v povinnej karanténe.

Od stredy 09.02.2022 budú deti rozdelené nasledovne:
Deti 3. a 4. triedy budú vo svojich triedach
Deti z 1. a 2. triedy budú spojené v 2. triede
( prípadne ako to bude dovoľovať situácia, podľa počtu prítomných detí a pedagogických zamestnancov, nakoľko niektorí ešte nemajú ukončenú PN)
KARNEVAL bude 10.02.2022
v jednotlivých triedach podľa rozdelenia
Vážení rodičia, toto je momentálna situácia, ak nastane zmena budeme Vás informovať.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 – do 16.30 hod.
Od pondelka 14.02.2022 sa mení prevádzková doba MŠ
6.30 – 17.00