Vláčik Dopraváčik :)

Aj keď nám spočiatku slniečko vykuknúť nechcelo, pokazený deň nám nehrozil. Inštruktorka a inšpektor spolu s vodičom sú totiž pripravení na všetky vrtochy počasia. Pracujú ako aj my – s deťmi a pre deti 🙂

Najprv nám inštruktorka vysvetlila základné dopravné značky a predpisy. Jej výklad spestrovali pesničky o doprave. Neskôr si nás vyskúšal “prísny” inšpektor, ktorý zistil, že všetko vieme ešte skôr, ako stihne dokončiť otázku 🙂

Jazda našou Dúbravkou k celotýždennej téme “Doprava” nám rozšírila naše vedomosti a zanechala v nás obrovský zážitok. Odmenou boli diplomy a lízatká.

Tento skvelý tím, ktorý mal stále úsmev na tvári si zaslúži veľké ĎAKUJEME! 🙂

Pokračovať v čítaní: Vláčik Dopraváčik 🙂

Vážení rodičia,
Od 14.02.2022 sa prevádzka materskej školy upravuje na pôvodný čas

6.30 – 17.00

Momentálne nie je žiadna trieda v karanténe. Od 14.02.2022 z dôvodu neprítomnosti riaditeľky materskej školy budú dopoludnia štyri triedy a popoludní sa deti rozdelia do ostatných tried.
Nastavenie nových pravidiel počas karantény:

  • Stále je v platnosti, že keď dieťa nie je prítomné v MŠ tri a viac dní (vrátane víkendu) a nemá príznaky ochorenia, potrebuje rodič vypísať tlačivo o bezpríznakovosti
  • V prípade, že v niektorej triede sa vyskytne pozitívne dieťa do karantény odchádzajú deti, ktoré neprekonali ochorenie Covid-19 na 5 dní a keď nemajú príznaky ochorenia vrátia sa do MŠ s potvrdením o bezpríznakovosti.
  • Deti, ktoré ochorenie Covid -19 prekonali, musia sa preukázať Covid- pasom (v prípade, že ste poslali kópiu, nie je potrebné urobiť nič), pokračujú vo vzdelávaní v MŠ, pokiaľ sú bez príznakov ochorenia
  • Deti, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a nemajú Covid – pass, sú bez príznakov ochorenia, musia vypísať potvrdenie o výnimke z karantény a pokračujú vo vzdelávaní v MŠ (tlačivo o výnimke z karantény je na stránke MŠ i v materskej škole).
  • Zákonný zástupca je povinný sledovať zákonnú platnosť Covid-pasu, alebo výnimky z karantény.

Vážení rodičia,
V materskej škole nie je žiadna trieda v povinnej karanténe.

Od stredy 09.02.2022 budú deti rozdelené nasledovne:
Deti 3. a 4. triedy budú vo svojich triedach
Deti z 1. a 2. triedy budú spojené v 2. triede
( prípadne ako to bude dovoľovať situácia, podľa počtu prítomných detí a pedagogických zamestnancov, nakoľko niektorí ešte nemajú ukončenú PN)
KARNEVAL bude 10.02.2022
v jednotlivých triedach podľa rozdelenia
Vážení rodičia, toto je momentálna situácia, ak nastane zmena budeme Vás informovať.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 – do 16.30 hod.
Od pondelka 14.02.2022 sa mení prevádzková doba MŠ
6.30 – 17.00

Vážení rodičia,
V materskej škole nie je žiadna trieda v povinnej karanténe.
Od pondelka 07.02.2022 budú v materskej škole v prevádzke 2 triedy, z dôvodu ochorenia štyroch pedagogických zamestnancov a jednej p. kuchárky.
Deti z 1. a 2. triedy budú spojené v 1. triede
Deti z 3. a 4. triedy budú spojené v 3. triede.
( prípadne ako to bude dovoľovať situácia, podľa počtu prítomných detí)
Takto by mali byť deti rozdelené do 9.2.2022 a potom by sa mala otvoriť ďalšia trieda. Všetko bude závisieť od návratu p. učiteliek
Vážení rodičia, toto je momentálna situácia, ak nastane do nedele večera nejaká zmena budeme Vás informovať.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 – do 16.30 hod