Vážení rodičia,
Od 14.02.2022 sa prevádzka materskej školy upravuje na pôvodný čas

6.30 – 17.00

Momentálne nie je žiadna trieda v karanténe. Od 14.02.2022 z dôvodu neprítomnosti riaditeľky materskej školy budú dopoludnia štyri triedy a popoludní sa deti rozdelia do ostatných tried.
Nastavenie nových pravidiel počas karantény:

  • Stále je v platnosti, že keď dieťa nie je prítomné v MŠ tri a viac dní (vrátane víkendu) a nemá príznaky ochorenia, potrebuje rodič vypísať tlačivo o bezpríznakovosti
  • V prípade, že v niektorej triede sa vyskytne pozitívne dieťa do karantény odchádzajú deti, ktoré neprekonali ochorenie Covid-19 na 5 dní a keď nemajú príznaky ochorenia vrátia sa do MŠ s potvrdením o bezpríznakovosti.
  • Deti, ktoré ochorenie Covid -19 prekonali, musia sa preukázať Covid- pasom (v prípade, že ste poslali kópiu, nie je potrebné urobiť nič), pokračujú vo vzdelávaní v MŠ, pokiaľ sú bez príznakov ochorenia
  • Deti, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a nemajú Covid – pass, sú bez príznakov ochorenia, musia vypísať potvrdenie o výnimke z karantény a pokračujú vo vzdelávaní v MŠ (tlačivo o výnimke z karantény je na stránke MŠ i v materskej škole).
  • Zákonný zástupca je povinný sledovať zákonnú platnosť Covid-pasu, alebo výnimky z karantény.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *