Vážení rodičia,

na základe školského semaforu zo dňa 25.02.2022 a zlepšenia epidemiologickej situácie v našich školách, zriaďovateľ Mestskej časti Bratislava-Dúbravka od pondelka 14.03.2022 povoľuje vstup rodičov do materskej školy za podmienok:

Pri vstupe rodičov do priestorov materskej školy musia byť dodržané hygienické opatrenia a každý rodič musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ a školského zariadenia je povolený po predložení „písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka“ (na stiahnutie na konci oznamu).

Na základe nariadených opatrení v pondelok každý rodič, ktorý privedie dieťa musí predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.

Následne budeme postupovať jednotne s deťmi.

Keď je dieťa neprítomné v MŠ 3 a viac dní (vrátane víkendu) prinesie vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa a rodič  prinesie vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.

Žiadame rodičov, aby do materskej školy prichádzali s časovým predstihom, lebo materská škola sa bude naďalej zatvárať o 8,00 hod..

Budovu vzhľadom k zvýšenému pohybu musíme dezinfikovať, aby sme dodržali epidemiologické opatrenia a samozrejme aj bezpečnostné opatrenia.

Zároveň všetkých žiadame, aby sa v priestoroch šatní zbytočne nezdržiavali, iba nevyhnutný čas na prezlečenie a odovzdanie/prebratie dieťaťa.

Vážení rodičia,

chceme Vás požiadať o spoluprácu a rešpektovanie nastavených pravidiel. Pevne veríme, že potupne sa bude situácia  zlepšovať.

ĎAKUJEME!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *