Informácia pre rodičov o spustení prevádzky MŠ od 1.6.2020

Materská škola bude uvedená do prevádzky od 1.6.2020 v čase od 7:00 do 16:00.

Žiadame rodičov o následovné:

  1. Nahlásenie záujmu o MŠ
  2. Upresnenie času pobytu dieťaťa v MŠ (dopoludnia alebo celý deň)
  3. Uvedenie pracovnej pozície rodičov, nakoľko prednostne budú prijímané deti podľa daných kritérií zriaďovateľom (zdravotníckych pracovníkov, policajtov, hasičov, ozbrojených síl, deti pedagogických a odborných pracovníkov, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku a tiež deti, ktoré majú od 1. septembra plniť povinnú školskú dochádzku – predškolákov), najviac však 15 detí v jednej skupine.

Tieto informácie je potrebné uviesť formou SMS na tel. číslo 0940 503 913, alebo na msgalbaveho@gmail.com

Ďalšie informácie a pokyny k nástupu do MŠ budú postupne zverejnené na webovej a facebookovej stránke našej MŠ

❗️ZMENA❗️

ZAPISOVANIE DO MATERSKÝCH ŠKÔL DO KONCA MÁJA

Elektronický zápis detí do materských škôl v školskom roku 2020/2021 sa začal 1. apríla 2020. Mestská časť Bratislava-Dúbravka jeho termín predĺžila do 30. mája. Stačí kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a v sekcii Potrebujem vybaviť – prijatie dieťaťa do materskej školy vyhľadať online formulár.

Elektronické zapisovanie https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/formular.html

Vytlačenú žiadosť zákonný zástupca potom odovzdá do vybranej materskej školy, pričom odovzdanie neprebehne osobne, ako sa plánovalo, ale žiadosť stačí vhodiť do schránky v materskej škole.

Žiadosť riaditeľky zaevidujú a spravidla do 15 . júla zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí.

Potvrdenie od lekára nateraz nie je potrebné, bude ho však treba doložiť dodatočne do 30 . júna.

Milí rodičia,
pre osobné veci svojich detí zo skriniek si môžete prísť

dňa 29.4.2020 (streda) v čase
10.00 – 12.00 hod.

Vstup cez školský dvor, kde vám personál vydá veci vášho dieťaťa. Prosíme vás, aby ste rešpektovali prísne hygienické nariadenia, čakali vonku a nevstupovali do budovy.

Oznam o platbách

Poplatok za marec zákonní zástupcovia uhrádzali, jeho alikvotná časť bude vrátená na konci školského roku (čiže na konci júna 2020).

Za apríl zákonní zástupcovia neplatia. Ak by aj zaplatili za kalendárny mesiac, v ktorom bola škola mimo prevádzky, bude poplatok vrátený pri zúčtovaní na konci školského roka (čiže na konci júna 2020).

Platí to pre základné aj materské školy.

Oznámenie o zápise do MŠ

Pri elektronickej forme podávania žiadosti sa nevyžaduje predložiť
doklad o zdravotnom stave dieťaťa! Tento doklad sa vyžaduje až pri
osobnom preberaní žiadosti o prijatí dieťaťa do MŠ . Ak sa mimoriadna
situácia nezmení do termínu 27.05. a 28.05.2020 , termín osobného
predkladania žiadosti bude posunutý (ako bolo uvedené v Oznámení o
zápise  o prijatí dieťaťa do MŠ) a tým pádom aj termín predkladania
lekárskeho potvrdenia dieťaťa.

Informácie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ

Ahojte naši milí!

Naše kuriatko (logo našej MŠ) by rado kráčalo vo Vašich oknách po farebnej dúhe 🙂 . Pripojíte sa aj vy do tejto zmysluplnej výzvy za našu MŠ? Urobili by ste nám veľkú radosť a zároveň tak dali najavo akúsi súdržnosť, ktorá je v momentálnej situácií veľmi dôležitá. Namaľujte si dúhu podľa Vašej fantázie a možností, utvorte na nej akékoľvek kráčajúce kuriatko a nalepte do Vašich okien 🙂

Tešíme sa na jarnú výzdobu našich detičiek v tomto duchu 🙂

Vaše pani učiteľky

Pokračovať v čítaní: Ahojte naši milí!

Informácie o poplatkoch

Vážení rodičia, na základe pokynov zriaďovateľa vás informujeme o úhrade poplatkov:

  • poplatok tzv. školné sa podľa platnej legislatívy naďalej uhrádza mesiac vopred (aj keď je MŠ mimo prevádzky)
  • poplatok za stravu a réžiu sa uhrádza mesačne ako doposiaľ (ak sa dieťa nestravuje, poplatok sa neuhrádza)
  • za obdobie, kedy materská škola bola mimo prevádzky, poplatok bude zákonným zástupcom zohľadnený a vrátený na konci školského roka