Vážení rodičia,
V materskej škole nie je žiadna trieda v povinnej karanténe.

Od stredy 09.02.2022 budú deti rozdelené nasledovne:
Deti 3. a 4. triedy budú vo svojich triedach
Deti z 1. a 2. triedy budú spojené v 2. triede
( prípadne ako to bude dovoľovať situácia, podľa počtu prítomných detí a pedagogických zamestnancov, nakoľko niektorí ešte nemajú ukončenú PN)
KARNEVAL bude 10.02.2022
v jednotlivých triedach podľa rozdelenia
Vážení rodičia, toto je momentálna situácia, ak nastane zmena budeme Vás informovať.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 – do 16.30 hod.
Od pondelka 14.02.2022 sa mení prevádzková doba MŠ
6.30 – 17.00

Vážení rodičia,
V materskej škole nie je žiadna trieda v povinnej karanténe.
Od pondelka 07.02.2022 budú v materskej škole v prevádzke 2 triedy, z dôvodu ochorenia štyroch pedagogických zamestnancov a jednej p. kuchárky.
Deti z 1. a 2. triedy budú spojené v 1. triede
Deti z 3. a 4. triedy budú spojené v 3. triede.
( prípadne ako to bude dovoľovať situácia, podľa počtu prítomných detí)
Takto by mali byť deti rozdelené do 9.2.2022 a potom by sa mala otvoriť ďalšia trieda. Všetko bude závisieť od návratu p. učiteliek
Vážení rodičia, toto je momentálna situácia, ak nastane do nedele večera nejaká zmena budeme Vás informovať.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 – do 16.30 hod

Vážení rodičia,

z dôvodu zhoršujúcej sa situácie v materskej škole je potrebné nastaviť pravidlá dochádzky detí do MŠ:
Dieťa, ktoré je plne očkované a bezpríznakové – aj počas karantény v triede, pokračuje v dochádzke do materskej školy s potvrdením o bezpríznakovosti.
Dieťa, ktoré prekonalo ochorenie Covid- 19, je v zákonnej lehote, nemá žiadne príznaky, tak aj počas karantény v triede pokračuje v dochádzke do materskej školy s potvrdením o bezpríznakovosti. Potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 treba poslať na e-mail: msgalbaveho@gmail.com alebo priniesť v papierovej podobe do materskej školy.

Dieťa neočkované a ktoré neprekonalo ochorenie Covid-19 zostáva v 5 dňovej karanténe a po návrate do MŠ je potrebné potvrdenie o bezpríznakovosti a  doporučené nosenie rúšok ďalších 5 dní.

Žiadam všetkých rodičov, aby oznámili triednym učiteľkám informácie o ochorení Covid-19 svojich detí ( očkovanie, prekonanie v zákonnej lehote, neprekonanie ochorenia).

Vážení rodičia,

od 31. 01. 2022 bude prevádzka Materskej školy Galbavého 5, 841 01 Bratislava od 7.00 - 16.30

z dôvodu vysokej chorobnosti detí a ochoreniu pedagogických zamestnancov. Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste sledovali zdravotný stav detí a keď sa vyskytnú nejaké príznaky ochorenia ( napr. kašeľ, nádcha, teplota, škrabanie v hrdle…) je potrebné nechať dieťa doma, prípadne dieťa otestovať.

O prípadných zmenách, ktoré nastanú Vás budeme informovať.

Milí naši rodičia, starí rodičia,

nakoľko nám súčasná pandemická situácia nedovoľuje stretávať sa s vami v budove MŠ, náš kolektív pani učiteliek si pre vás pripravil na štvrtú adventnú nedeľu prekvapenie 🙂

Sledujte teda našu webovú alebo facebookovú stránku dňa 19.12.2021 v podvečernom čase, nazrieme spolu do škôlky v tomto predvianočnom období 🙂