Nástup od 8.3.2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministerstva školstva č.2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.3.2021 a v súlade s  uznesením vlády č. 122 z 28.2.2021 s dôrazom na obmedzenie mobility a možnosti zachovania predškolskej a školskej dochádzky prvého stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce obnovuje mestská časť Bratislava-Dúbravka od 8.3.2021 prezenčné vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni (na druhom stupni naďalej prebieha vyučovanie dištančne).

Prednostne je určené pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce mimo bydliska.

Zároveň sa pre deti prvého stupňa základných škôl obnovuje prevádzka ŠKD a zariadenia školského stravovania pri základných školách.


Pred nástupom do materskej školy je potrebné vypísať „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu“ (Na stiahnutie TU (PDF) alebo TU (MS Word)), zároveň chcem požiadať rodičov (zákonných zástupcov dieťaťa), aby predložili potvrdenia o nástupe na prezenčný výkon práce (oboch rodičov) nie starší ako 1.3.2021 s vyznačením pracovnej doby, negatívny test na Covid-19.

Nakoľko je aj naďalej vážna epidemiologická situácia a musíme chrániť deti aj zamestnancov, najvyšší počet detí v triede bude 15, deti musia mať 6 – 8 rúšok na deň a prevádzka materskej školy zostáva od 7.00 – 16.30h.

Chcem požiadať všetkých rodičov, ktorí majú záujem, aby deti nastúpili v pondelok 8.3.2021 do materskej školy na základe splnenia nariadených kritérií, aby túto skutočnosť oznámili na

msgalbaveho@gmail.com

Ďakujem za pochopenie a vzájomnú spoluprácu

Aj po 22.2. pokračujeme ako doteraz

Základné a materské školy v Dúbravke budú po 22. februári pokračovať v súčasnom režime výučby. V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou dnes o tom rokovali starostovia mestských častí spolu s primátorom mesta

Materské školy ostanú otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

O ďalšom fungovaní základných a materských škôl bude mestská časť informovať.

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

DÔLEŽITÝ OZNAM

Vážení rodičia,

v pondelok 15.2.2021 bude v materskej škole prerušená prevádzka
(materská škola bude zatvorená) z dôvodu karantény COVID-19.
Dnes popoludní bola oznámená pozitivita dieťaťa aj matky.
Ďalšie informácie budú zverejnené zajtra po rozhodnutí RÚVZ.

Ďakujem za pochopenie

Aj po 15.2. pokračujeme ako doteraz

Základné a materské školy v Dúbravke budú po 15. februári pokračovať v súčasnom režime výučby. V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou dnes o tom rokovali starostovia mestských častí spolu s primátorom mesta

Materské školy ostanú otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

O ďalšom fungovaní základných a materských škôl bude mestská časť informovať.

OZNAM – Prevádzka od 8.2.2021

Vážení rodičia!

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v Bratislave a na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe výsledkov víkendového testovania a po ďalších rokovaniach, zriaďovateľ MČ Bratislava-Dúbravka rozhodol, že prevádzka našej MŠ bude aj v týždni od 8.2.2021 do 12.2.2021 pokračovať v súčasnom režime, čiže iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. O prevádzke v týždni od 15.2.2021 Vás budeme informovať koncom týždňa.

Prosím všetkých rodičov, aby sledovali web stránku alebo FB stránku materskej školy, nakoľko informácie a opatrenia sa menia doslova z hodiny na hodinu.

Ďakujeme