Kolotoč času

Ahoj kamaráti! Určite veľmi dobre poznáte rozdiel medzi dňom a nocou 🙂

a) Žijeme na planéte Zem. Tá sa točí okolo vlastnej osi a zároveň obieha okolo Slnka, čo trvá jeden celý deň, teda 24 hodín. To, že sa točí okolo vlastnej osi, zapríčiňuje striedanie dňa a noci. Na osvetlenej časti Zeme je deň a na neosvetlenej je noc. Tento obrázok ti to pomôže pochopiť.

Prečo je teraz u nás deň? LEBO JE ZEM OBRÁTENÁ K SLNKU.

Prečo je na opačnej strane zemegule teraz noc? LEBO JE ZEM OD SLNKA ODVRÁTENÁ.

Čo sa stane v priebehu niekoľkých hodín? U NÁS SA ZAČNE STMIEVAŤ A NASTANE NOC. NA OPAČNEJ STRANE ZEMEGULE SA ZAČNE ROZVIDNIEVAŤ A NASTANE DEŇ.


b)


c) Milí rodičia, zahrajte sa s deťmi na Zem a Slnko a názorne predveďte deťom otáčanie Zeme okolo svojej osi aj okolo Slnka. Najprv bude vaše dieťa Slnko a vy Zem. Neskôr si role vymeňte. Vaše deti tak lepšie pochopia tento kolobeh.

Po tejto názornej ukážke prišiel čas na rannú rozcvičku 🙂 preto ti k nej posielam pesničku 🙂