Kolotoč času

3. a) Porozprávaj rodičom čo robievaš od rána – kedy sa zobudíš, počas celého dňa až do večera – kedy sa chystáš spinkať 🙂 Je to u teba tak isto ako na obrázkoch?


b) Zober si nožnice a lep a vystrihni si obrázky. Vlep ich do príslušného políčka dňa/noci.