Sniežik sa nám chumelí


  1. Ahojte moji milí! Keďže nemôžeme byť spolu a stretávať sa v našej škôlke, prihováram sa vám aspoň takto 🙂

Prišla zima. Viete, čo sa deje s prírodou v tomto ročnom období? (mrzne, sneží, môže svietiť slniečko, hmyz a niektoré zvieratká spia – medveď, niektoré majú teplý kožúšok a na zimu sú prispôsobené – líška, zajac, veverička…, listnaté stromy majú holé halúzky, ihličnatým ihličie zostáva celoročne… milí rodičia, o tomto všetkom sa môžete so svojimi deťmi porozprávať 🙂 )

a.) Porozprávaj sa s rodičmi o ročných obdobiach, vymenuj ich, aj ich typické znaky a zameraj sa na terajšie ročné obdobie – zimu. Čo na obrázok nepatrí?

b.) Rozlíš podľa znakov ročné obdobia a priraď k nim symboly v pracovnom liste.