Sniežik sa nám chumelí

8. Všetko, o čom sme sa tu dnes rozprávali, je opísané v pesničke, ktorú ti na záver posielam. Môžeš si podľa nej skontrolovať, či majú v zime listnaté stromy naozaj holé halúzky, alebo oblečenie vhodné pre zdravie človeka, ako aj dôsledky, ak sa dobre neoblečieš. Tak sa dobre započúvaj 🙂

AHOOOOOOJ 🙂


Niektoré detičky na nás myslia aj z domu a poslali nám zimný pozdrav 🙂

Ďakujeme 🙂