Sniežik sa nám chumelí

4. “Zasnežené stromy”

Teraz budeš potrebovať maketu stromu. Je len na tebe, akou formou ich zasnežíš 🙂 Či odtláčaním prsta namočeným v bielej farbe, dokresľovaním snehových vločiek alebo lepom a “vatovými vločkami”

Podstatou je, aby si doplnil ten počet vločiek, ktorý ti rodičia zadajú (v obore do 10)

Napr.:

a.) Na strom spadli 4 snehové vločky (dieťa priloží 4 snehové vločky, napríklad z vaty, zatiaľ bez lepenia)

b.) Začalo hustejšie snežiť. Pridaj ešte ďalších 5 vločiek.

c.) Sneh sa začal topiť. Roztopilo sa 6 snehových vločiek (dieťa pridáva a uberá podľa pokynov rodiča, nakoniec si svoj strom dotvorí vločkami podľa svojich možností – lepením, dokresľovaním…)

V prípade mladších detí vločky iba pridávame.